Bio

Valmistuin taidemaalariksi vuonna 2001, jonka jälkeen olen toiminut aktiivisesti kuvataiteilijana ja kulttuurin monityöläisenä. Monimuotoisen, maalauksista mediataiteeseen ja installaatioihin ulottuvan työskentelyni teemoja ovat olleet yksilön identiteetin, roolien ja normien kysymykset. Käsitteellisiä kokonaisuuksia muodostavat teokset syntyvät usein ajan kuluessa kertyneestä kierrätysmateriaalista, kuten sanomalehdistä ja vanhoista leluista. Materiaalivalinnat myös osaltaan johdattelevat käsitteelliseen tulkintaan, joka hahmottuu usein tuntemuksista ja ajatuksista, joita on vaikea nimetä tai pukea lauseisiin.

Viime vuodet olen työskennellyt mediataiteen parissa {TES} -ryhmässä, jonka perustimme yhdessä Eetu Henttosen ja Sami Luusalon kanssa. Veistoksellisia elementtejä, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja uusia teknologioita yhdistelevät teokset muodostavat sekä konkreettisia että vertauskuvallisia yhteyksiä digitaalisen ja fyysisen todellisuuden välille. Uudet taiteentekemisen tekniikat kiehtovat minua ja olen aloittanut omatoimiset koodausopinnot. {TES}-ryhmässä pääsen hyödyntämään vahvaa käytännön osaamistani installaatioiden rakentamisessa. Useassa ryhmän teoksessa on myös tekemiäni veistoksellisia elementtejä.

//

After graduating from art school in 2001 I have worked actively as both an artist and a cultural worker of various tasks. My diverse artistic endeavours, including paintings, media art and installations, have dealt with subjects such as identity, roles and norms. My works usually take shape during long periods of time and form conceptual ensembles that are composed of recycled materials. These materials, for example, old newspapers and used toys, influence the process and the interpretations that give form to sentiments and sensations which are otherwise difficult or impossible to verbalise.

Recently I have been part of a group named {TES}, which I co-founded with Eetu Henttonen and Sami Luusalo. Our installations create spaces for exploring the themes and connotations of interaction. The interactive works combine sculptural elements, sound, animation, video and new technologies, and are given form by the activity of the viewer, thus the work is unique for each person. The installations create both concrete and metaphorical connections between the digital and physical realities.