{TES}

{TES} on mediataideryhmä, jonka teokset avaavat ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutusta. Ne pohtivat esimerkiksi sitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat taiteen kuluttamiseen sekä luomiseen, ja millainen vaikutus uusilla teknologioilla on tekijyyden käsitteeseen. Ryhmässä vaikuttavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo. Ryhmä muokkaa kulttuurista teknologiaa ja teknologiasta kulttuuria, jossa kohtaavat sattuma, teknologioiden väärinkäyttö ja tahattomat lopputulokset. Ryhmä haluaa teoksillaan kartoittaa sitä, miten katsojan toiminta ja teoksen reaktiivisuus luovat esteettisen ja kognitiivisen kokemuksen. Teokset realisoituvat kokonaisuudessaan vain vuorovaikutuksessa katsojan/kokijan kanssa:

Olemme kiinnostuneet siitä, miten interaktiivinen teos saa muotonsa aina uudelleen jokaisen katsojan kohdalla, jolloin teoksen estetiikka ja merkitys ei muodostu ainoastaan valmiin teoksen formaalisista seikoista vaan myös vuorovaikutuksen tapahtumasta. Katsoja on siis aina kehollisesti mukana teoksen kokemuksen luomisessa.

Esteettisen kokemuksen lisäksi katsojan on tiedollisesti pohdittava teoksen hallinnan toimivuutta ja kokonaisuuden muodostumista prosessuaalisten tapahtumien perusteella. Toisin sanoen hänen huomionsa ei keskity vain olemassa olevaan, visuaaliseen teokseen vaan myös vuorovaikutuksen keinoihin ja omaan keholliseen rooliinsa. Lopulta vuorovaikutteisissa installaatioissa kiinnostavaa onkin se, miten ne yhdistävät kehollisen toiminnan emotio­naalisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Katsojan on toimittava kuitenkin teoksen sisäisten sääntöjen mukaisesti, joten kyse on aina sattuman ja hallinnan välisestä tasapainosta.

Tea Söderlund valmistui taidemaalariksi vuonna 2001 ja on toiminut aktiivisesti kuvataiteilijana ja kulttuurin monityöläisenä. Viimeisimpien näyttelyiden teemoina ovat olleet yksilön identiteetin, roolien ja normien kysymykset. Käsitteellisiä kokonaisuuksia muodostavat teokset syntyvät usein ajan kuluessa kertyneestä kierrätysmateriaalista, kuten sanomalehdistä, vanhoista leluista ja karkkipapereista. Materiaalivalinnat myös osaltaan johdattelevat käsitteelliseen tulkintaan, joka hahmottuu usein tuntemuksista ja ajatuksista, joita on vaikea nimetä tai pukea lauseisiin.

Eetu Henttonen on vuonna 2015 Aalto-yliopiston Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmasta valmistunut taiteen maisteri. Koodaavana graafisena suunnittelijana ja keskinkertaisena viestintäalan renessanssinerona häntä kiinnostavat taiteen keinot tuoda esiin ihmisen ja läpikotaisin teknologisoituneen ympäristömme näkymättömiä ja tiedostamattomia vuorovaikutussuhteita.

Sami Luusalo on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan englantilainen filologia. Opinnoissaan hän perehtyi myös monipuolisesti digitaaliseen kulttuuriin ja mediataiteeseen. Sami on kiinnostunut avoimen lähdekoodin kehitysympäristöjen käytöstä luovan ilmaisun välineinä, ja hän on seurannut vuosien ajan digitaalisen kulttuurin, mediataiteen ja erityisesti luovan koodaamisen alaa. Ennen osallistumistaan työryhmään hän on mm. ehtinyt toimimaan IT-alalla lähes kymmenen vuoden ajan teknisen viestinnän asiantuntijana.

{TES}-ryhmän näyttelyt:
2020 Pori, Poriginal galleria
2020 Pori, Lähitaide
2020 Pori, Kulttuurityhjiö
2020 Pori, P-galleria
2019 Rauman taidemuseo
2019 Tampere, Galleria Rajatila
2019 Turun taidehalli
2018 Pori Film Festival
2018 Pori, P-galleria

Tulevat näyttelyt:
2022 Helsinki, Galleria Huuto
2021 Mäntän kuvataideviikot

Apurahat:
2020 Porin kaupunki
2019 Suomen kulttuurirahasto

//

{TES} is a media art group whose works explore the interaction between humans and technology. The works examine, for example, how new technologies affect the consumption and creation of art, and how they affect the concept of authorship.
The group consists of Tea Söderlund, Eetu Henttonen and Sami Luusalo.

https://www.instagram.com/tes_art/