{TES}

//

{TES} on mediataideryhmä, jonka teokset avaavat ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutusta. Ne pohtivat esimerkiksi sitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat taiteen kuluttamiseen sekä luomiseen, ja millainen vaikutus uusilla teknologioilla on tekijyyden käsitteeseen. Ryhmässä vaikuttavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo. Ryhmä muokkaa kulttuurista teknologiaa ja teknologiasta kulttuuria, jossa kohtaavat sattuma, teknologioiden väärinkäyttö ja tahattomat lopputulokset. Ryhmä haluaa teoksillaan kartoittaa sitä, miten katsojan toiminta ja teoksen reaktiivisuus luovat esteettisen ja kognitiivisen kokemuksen. Teokset realisoituvat kokonaisuudessaan vain vuorovaikutuksessa katsojan/kokijan kanssa:

Olemme kiinnostuneet siitä, miten interaktiivinen teos saa muotonsa aina uudelleen jokaisen katsojan kohdalla, jolloin teoksen estetiikka ja merkitys ei muodostu ainoastaan valmiin teoksen formaalisista seikoista vaan myös vuorovaikutuksen tapahtumasta. Katsoja on siis aina kehollisesti mukana teoksen kokemuksen luomisessa.

Esteettisen kokemuksen lisäksi katsojan on tiedollisesti pohdittava teoksen hallinnan toimivuutta ja kokonaisuuden muodostumista prosessuaalisten tapahtumien perusteella. Toisin sanoen hänen huomionsa ei keskity vain olemassa olevaan, visuaaliseen teokseen vaan myös vuorovaikutuksen keinoihin ja omaan keholliseen rooliinsa. Lopulta vuorovaikutteisissa installaatioissa kiinnostavaa onkin se, miten ne yhdistävät kehollisen toiminnan emotio­naalisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Katsojan on toimittava kuitenkin teoksen sisäisten sääntöjen mukaisesti, joten kyse on aina sattuman ja hallinnan välisestä tasapainosta.

Tea Söderlund valmistui taidemaalariksi vuonna 2001 ja on toiminut aktiivisesti kuvataiteilijana ja kulttuurin monityöläisenä. Viimeisimpien näyttelyiden teemoina ovat olleet yksilön identiteetin, roolien ja normien kysymykset. Käsitteellisiä kokonaisuuksia muodostavat teokset syntyvät usein ajan kuluessa kertyneestä kierrätysmateriaalista, kuten sanomalehdistä, vanhoista leluista ja karkkipapereista. Materiaalivalinnat myös osaltaan johdattelevat käsitteelliseen tulkintaan, joka hahmottuu usein tuntemuksista ja ajatuksista, joita on vaikea nimetä tai pukea lauseisiin.

Eetu Henttonen on vuonna 2015 Aalto-yliopiston Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmasta valmistunut taiteen maisteri. Koodaavana graafisena suunnittelijana ja keskinkertaisena viestintäalan renessanssinerona häntä kiinnostavat taiteen keinot tuoda esiin ihmisen ja läpikotaisin teknologisoituneen ympäristömme näkymättömiä ja tiedostamattomia vuorovaikutussuhteita.

Sami Luusalo on valmistunut filosofian maisteriksi pääaineenaan englantilainen filologia. Opinnoissaan hän perehtyi myös monipuolisesti digitaaliseen kulttuuriin ja mediataiteeseen. Sami on kiinnostunut avoimen lähdekoodin kehitysympäristöjen käytöstä luovan ilmaisun välineinä, ja hän on seurannut vuosien ajan digitaalisen kulttuurin, mediataiteen ja erityisesti luovan koodaamisen alaa. Ennen osallistumistaan työryhmään hän on mm. ehtinyt toimimaan IT-alalla lähes kymmenen vuoden ajan teknisen viestinnän asiantuntijana.

{TES}-ryhmän näyttelyt ja tapahtumat:
2023 Helsinki, Myymälä2
2023 Mediamuraalit, Porin Juhlaviikot
2022 Lahti, Galleria Uusi Kipinä, Kirnu
2022 Helsinki, Galleria Huuto
2021 Mediamuraalit, Pori
2021 Pori Film Festival
2021 Ars Pori Megastore
2021 Mäntän kuvataideviikot
2020 Pori, Poriginal galleria
2020 Pori, Lähitaide
2020 Pori, Kulttuurityhjiö
2020 Pori, P-galleria
2019 Rauman taidemuseo
2019 Tampere, Galleria Rajatila
2019 Turun taidehalli
2018 Pori Film Festival
2018 Pori, P-galleria

Apurahat:
2023 Taike
2022 Taike
2021 Taike
2020 Porin kaupunki
2019 Suomen kulttuurirahasto

//

{TES} is a media art group formed by Tea Söderlund, Eetu Henttonen and Sami Luusalo. Their installations create spaces for exploring the themes and connotations of interaction. The interactive works that combine sculptural elements, sound, animation, video and new technologies, are given form by the activity of the viewer, thus the work is unique for each person. The installations create both concrete and metaphorical connections between the digital and physical realities.

After graduating from art school in 2001 Tea Söderlund have worked actively as both an artist and a cultural worker of various tasks. Her diverse artistic endeavours, including paintings, media art and installations, have dealt with subjects such as identity, roles and norms. Her works usually take shape during long periods of time and form conceptual ensembles that are composed of recycled materials. These materials, for example, old newspapers and used toys, influence the process and the interpretations that give form to sentiments and sensations which are otherwise difficult or impossible to verbalise.

Eetu Henttonen is a Master of Arts graduate from Aalto University’s Visual Culture Master’s Degree Program (2015). As a coding graphic designer and a mediocre communications renaissance man, he is interested in the way art can reveal the invisible and unconscious interactions between us and our thoroughly technologized environment.

Sami Luusalo uses code to create interactive installations and digital projections. He is a Master of Philosophy, majoring in English philology, who has also delved deep into digital culture and media art. Sami is interested in the use of open source software as a tool for creative expression and has been following the field of digital culture, media art, and especially creative coding for years. In addition to media art he has been working as a technical communications professional.