{TES} MEDIAMURAALIT | Porin juhlaviikot | 22.9.2023

Mediamuraalit on projekti, jossa julkiseen kaupunkitilaan projisoidaan mediataideteoksia erikoisvalmisteisen polkupyörän avulla. Mediataideteosten sarja tutkii kaupunkitilan käyttöä ja pyrkii etsimään uusia näkökulmia rakennettuun ympäristöön. Keskeinen osa Mediamuraalit-projektia on omavalmisteinen Projisointi-pyörä, joka mahdollistaa liikkuvan esitystekniikan. Pyörä…

{TES} YHTEYS | Galleria Huuto IV | 29.4.-22.5.2022

Yhteys on taiteen ja teknologian leikkauspisteessä tapahtuva mediataideinstallaatio, joka reagoi katsojan puhallukseen. Se tarjoaa kokijalleen omalaatuisen tavan vaikuttaa teoksen sisältöön, joka puolestaan herättää kysymyksiä esimerkiksi tekijyyden käsitteestä. Teoksessa tekijyys limittyy myös muistamisen ja muistin…

{TES} MEDIAMURAALIT | Porin V kaupungiosa | 18.12.2021

{TES} -mediataideryhmä järjesti Porin viidennessä kaupunginosassa mediataiteen esityssarjan, jossa julkiseen kaupunkitilaan projisoitiin mediataideteoksia erikoisvalmisteisen polkupyörän avulla. Ryhmän Projisointi-pyörä kiersi Viikkarissa ja projisoi ryhmän digitaalisia teoksia eri rakennuskohteiden pinnoille.  Mediamuraalit on projekti, joka tutkii kaupunkitilan…

{TES} REFLECTIONS | Mäntän kuvataideviikot | 13.6.–31.8.2021

Muistin, muistamisen ja identiteetin teemoja käsittelevä mediainstallaatio lähestyy kohdettaan vuorovaikutuksen, havaintojen ja kokemisen kautta. Installaatiossa sääntöjen ja satunnaisuuden luomien algoritmisten muotojen ja maisemien keskiössä olemme itse katsojina ja vaikuttajina. Muutoksen ja hetkellisyyden tilassa kokemuksen…

{TES} RAJAPINTA | Poriginal galleria | 28.11.–29.12.2020

Rajapinta on installaatio, jossa sääntöjen, satunnaisuuden, algoritmien ja datan todellisuus hakee loputtomasti muotoaan. Se tuo ilmi tiedollisen epävarmuuden, joka elää mitallistetun tiedon ja kokemuksellisten tuntemuksien rajapinnassa. Installaatio koostuu kahdesta osuudesta, joista ensimmäisessä loputtomasti hahmoaan…