{TES} MEDIAMURAALIT | Porin V kaupungiosa | 18.12.2021

{TES} -mediataideryhmä järjesti Porin viidennessä kaupunginosassa mediataiteen esityssarjan, jossa julkiseen kaupunkitilaan projisoitiin mediataideteoksia erikoisvalmisteisen polkupyörän avulla. Ryhmän Projisointi-pyörä kiersi Viikkarissa ja projisoi ryhmän digitaalisia teoksia eri rakennuskohteiden pinnoille. 

Mediamuraalit on projekti, joka tutkii kaupunkitilan käyttöä ja pyrkii etsimään uusia näkökulmia rakennettuun ympäristöön. Keskeinen osa Mediamuraalit-projektia on omavalmisteinen Projisointi-pyörä, joka mahdollistaa liikkuvan esitystekniikan. Pyörä on rakennettu cargo-malliseen kuljetuspolkupyörään, johon on asennettu projisointiin soveltuva esitystekniikka. 

Porissa joulukuun 18. päivänä tapahtuneen kaupunkitilan intervention tavoitteena oli tuoda ilmi rakennetun ympäristön käyttämättömiä mahdollisuuksia. Poikkeavissa tilanteissa ja ulkotilassa koetut mediateokset kartoittavat kaupungin unohdettuja pintoja ja ulottuvuuksia. Ne antavat asukkaille ja katsojille mahdollisuuden nähdä kotikaupunkinsa uudessa valossa. 

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Viikkarin kyläjuhlan kanssa. 

{TES} Mediamuraalit | Kuva: Rasmus Forssell
{TES} Mediamuraalit | Kuva: Rasmus Forssell
{TES} Mediamuraalit | Kuva: Rasmus Forssell
{TES} Mediamuraalit | Kuva: Rasmus Forssell
{TES} Mediamuraalit | Kuva: Rasmus Forssell
{TES} Mediamuraalit | Kuva: Rasmus Forssell

Mediamuraalien toteuttamista tukee Taiteen edistämiskeskus.