{TES} MEDIAMURAALIT | Porin juhlaviikot | 22.9.2023

Mediamuraalit on projekti, jossa julkiseen kaupunkitilaan projisoidaan mediataideteoksia erikoisvalmisteisen polkupyörän avulla. Mediataideteosten sarja tutkii kaupunkitilan käyttöä ja pyrkii etsimään uusia näkökulmia rakennettuun ympäristöön.

Keskeinen osa Mediamuraalit-projektia on omavalmisteinen Projisointi-pyörä, joka mahdollistaa liikkuvan esitystekniikan. Pyörä on muokattu cargo-malliseksi kuljetuspolkupyöräksi, johon on asennettu projisointiin soveltuva esitystekniikka.

Kaupunkitilan interventiot tuovat ilmi rakennetun ympäristön käyttämättömiä mahdollisuuksia.
Poikkeavissa tilanteissa ja ulkotilassa koetut mediateokset kartoittavat kaupungin unohdettuja pintoja ja ulottuvuuksia.

Mediamuraalit oli osa Porin juhlaviikkojen perjantain ohjelmaa 22.9.2023.