KOHTAAMISIA | Makkaragalleria | 8.5.-1.6.2018

Kohtaamisia-näyttely koostuu kahdesta teossarjasta, “Engrammi” ja “Kohtaamisia”.
Teoksista rakentuu tarinallinen ja käsitteellinen kokonaisuus, jonka lähtökohtana on itsensä peilaaminen muihin ja ympäristöön, jossa elämme. Miten koemme ympäröivän maailmamme ja miten se muuttuu muistikuvissamme joka kerran hieman toisenlaiseksi. Muistot muuttuvat lopulta tarinoiksi, joita kerromme itsestämme itsellemme. 

Tea Söderlund’s exhibition consists of two series, “Engrammi” and “Encounters” (“Kohtaamisia”).
The works build a narrative and conceptual whole which is based on reflecting yourself on others and the environment which we inhabit. How we experience the world that surrounds us and how it transforms in our memories, becoming a little bit different each time. Memories eventually turn into stories, which we tell ourselves.

 

Engrammi, 2018, 20 x 15 cm x 15 cm, sekatekniikka vanerille

 

Kohtaamisia, 2017-2018, 14 x 15 cm x 15 cm, sekatekniikka vanerille

 

 

 

 

 

 

Näyttely oli esillä Helsingissä, Makkaragalleriassa 8.5.-1.6.2018.