{TES} tekee vuorovaikutteista mediataidetta

{TES} on vuonna 2018 perustettu mediataideryhmä, jonka teokset avaavat ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutusta. Ne pohtivat esimerkiksi sitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat taiteen kuluttamiseen sekä luomiseen, ja millainen vaikutus uusilla teknologioilla on tekijyyden käsitteeseen. Ryhmässä vaikuttavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo.

Haluamme teoksillamme kartoittaa sitä, miten katsojan toiminta ja teoksen reaktiivisuus luovat esteettisen ja kognitiivisen kokemuksen.
Teoksemme realisoituvat kokonaisuudessaan vain vuorovaikutuksessa katsojan/kokijan kanssa. Olemme kiinnostuneet siitä, miten interaktiivinen teos saa muotonsa aina uudelleen jokaisen katsojan kohdalla, jolloin teoksen estetiikka ja merkitys ei muodostu ainoastaan valmiin teoksen formaalisista seikoista vaan myös vuorovaikutuksen tapahtumasta.

Katsoja on siis aina kehollisesti mukana teoksen kokemuksen luomisessa. Esteettisen kokemuksen lisäksi katsojan on tiedollisesti pohdittava teoksen hallinnan toimivuutta ja kokonaisuuden muodostumista prosessuaalisten tapahtumien perusteella. Toisin sanoen hänen huomionsa ei keskity vain olemassa olevaan, visuaaliseen teokseen vaan myös vuorovaikutuksen keinoihin ja omaan keholliseen rooliinsa. Lopulta vuorovaikutteisissa installaatioissa kiinnostavaa onkin se, miten ne yhdistävät kehollisen toiminnan emotionaalisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Katsojan on toimittava kuitenkin teoksen sisäisten sääntöjen mukaisesti, joten kyse on aina sattuman ja hallinnan välisestä tasapainosta.

Yhteys, 2018, interaktiivinen mediataideinstallaatio