PIENIÄ KOHTAAMISIA | P-galleria | 29.9.-14.10.2018

Pieniä kohtaamisia -teoksessa pisteistä muodostuneet eläinhahmot kohtaavat ruudulla. Hahmot ovat asettuneet silmätysten, selät vastakkain, tai ne voivat katsoa samaan suuntaan. Pisteet reagoivat katsojan liikkeisiin, ja ne hajaantuvat huomatessaan liikettä ja pakenevat satunnaisesti myös toisiaan. Kun katsoja on liikkumatta teoksen edessä, pisteet palaavat paikoilleen, toisinaan uudenlaisiksi eläinasetelmiksi.
Teoksessa läsnäolo, vuorovaikutus ja kehollinen kommunikaatio tuovat leikillisesti ilmi toisen kohtaamisen ratkaisemattomuutta. Toisaalta se kommentoi myös sitä, että teoillamme on väistämättä ennakoimaton vaikutus ympäristöömme. Teoksessa näkyvä liike ei välttämättä vastaa sitä, miten odotamme sen reagoivan. Se saattaa toimia odottamattomasti ja vaatii rauhallista läsnäoloa ja vuorovaikutuksen opettelua.

{TES} Pieniä kohtaamisia 2018, interaktiivinen mediataideinstallaatio

{TES} on vuonna 2018 perustettu mediataideryhmä, jonka teokset avaavat ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutusta. Ne pohtivat esimerkiksi sitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat taiteen kuluttamiseen sekä luomiseen, ja millainen vaikutus uusilla teknologioilla on tekijyyden käsitteeseen. Ryhmässä vaikuttavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo.

Pieniä kohtaamisia oli esillä P-galleriassa 29.9.-14.10.2018