YHTEYS | Pori Film Festival | 28.11.-2.12.2018

Yhteys on taiteen ja teknologian leikkauspisteessä tapahtuva installaatio, joka reagoi katsojan puhallukseen. Se tarjoaa kokijalleen omalaatuisen tavan vaikuttaa teoksen sisältöön, joka puolestaan herättää kysymyksiä esimerkiksi tekijyyden käsitteestä.
{TES} on mediataideryhmä, jonka teokset avaavat ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutusta. Ne pohtivat esimerkiksi sitä, miten uudet teknologiat vaikuttavat taiteen kuluttamiseen sekä luomiseen, ja millainen vaikutus uusilla teknologioilla on tekijyyden käsitteeseen.
Ryhmässä vaikuttavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo.

 

Connection is an installation that reacts to the viewer’s breath. It is located at the intersection of art and technology, and it provides a unique way to interact with and create the content of the artwork, thus prompting questions about authorship.
{TES} is a media art group whose works explore the interaction between humans and technology. The works examine, for example, how new technologies affect the consumption and creation of art, and how they affect the concept of authorship.
The group consists of Tea Söderlund, Eetu Henttonen and Sami Luusalo.

 

Yhteys, {TES}, 2018 | kuva Eetu Henttonen

 

{TES}-ryhmä: Eetu Henttonen, Sami Luusalo ja Tea Söderlund

Pori Film Festival järjestettiin 28.11.-2.12.2018. Tapahtuma esitteli pitkiä ja lyhyitä elokuvia, keskusteluja, tilateoksia ja musiikkia. {TES} osallistui tapahtumaan teoksellaan Yhteys.