{TES} KRIITTINEN ETÄISYYS | Lähitaide | 5.–27.9.2020

Kriittinen etäisyys ammentaa leikillisesti algoritmisen taiteen perinteistä ja käyttää vuorovaikutuksen keinona etäisyyttä mittaavaa ultraäänisensoria. Ryhmän teoksissa voi usein nähdä toistuvia kuvioita, jotka muistuttavat luonnossa esiintyviä muotoja, kuten puumaisia rakenteita ja fraktaaleja, spiraaleja tai kaoottisia järjestelmiä simuloivia vaeltavia objekteja. Teoksissa ne rinnastuvat yritykseemme jäsentää maailmaa tarkoilla säännöillä. Kriittinen etäisyys -teoksessa tällaisen yhteyden voi nähdä katsojan liikkeen muodostamassa symmetrisessä muodossa. Teoksessa keskeisessä asemassa on myös harmoninen liike, joka muodostuu teoksen algoritmissa käytetystä siniaallosta ja toisaalta katsojan edestakaisesta liikkeestä, jota teoksen drone-henkinen äänimaailma tehostaa.

Teos oli esillä Lähitaide-näyttelyssä Porin vanhalla linja-autoasemalla 5.-27.9.2020.